Враца и дистанционото обучение

Заедно можем да творим чудеса

Споделен опит

В този уебсайт ще намерите добри практики от област Враца, утвърждаващи значимостта на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от образователните институции на регионално ниво, приложени в периода на обучението от разстояние в електронна среда, необходимостта от което бе наложена поради въведено извънредно положение в страната, свързано с превантивни мерки за разпространението на COVID-19.
Налични са полезни ресурси, които могат да бъдат приложими в различни ситуации, според възникнали необходимости и планирани цели.
Идеята image

Добри практики

СПОДЕЛЕН ОПИТ

С общи усилия - към новото утро!

Презентация: Добри практики за работа по механизма - Основно училище "Васил Левски" , с. Ракево.pptx 

Презентация: Работещи практики по обхващането, включването, задържането и предотвратяването на отпадането от образователната система на деца и ученици в училищна възраст - Средно училище "Васил Воденичарски", с. Хайредин.ppt 

Презентация: "Дете в риск" - екип Враца.pptx

Презентация: Мерки за обхват и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст - Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй.pptx 

Презентация: Добри практики за обхват на децата - Детска градина "Първи юни", с. Бутан.pptx 

Презентация:  Всички деца на училище - отговорност, дейности, успехи - Основно училище "Христо Ботев", с. Гложене.pptx

Презентация:  На гости у ... - Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан.pptx  

Презентация:  Добри практики по Механизма - Начално училище "Петко Рачов Славейков", гр. Роман.ppt

Презентация:  Основно училище "Васил Левски", гр. Враца - добри практики за реализиране на Механизма за обхват.pptx

Презентация: Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Криводол - добри практики за обхват и задържане на учениците.ppt     

Презентация: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", с. Селановци - дистанционното обучение в мултикултурна среда.pptx  

Файл: Наръчник против скука – възможности ONline и OFFline, Елиан Монов, Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй.pdf

Лорета Колева

Началник на Регионално управление на образованието - Враца

Координатор и ръководител на екипите за обхват в област Враца

Прочетете още  

Гергана Василева

Началник на отдел "Организационно - методическа дейност и контрол"

Ръководител на екипите за обхват в община Оряхово

Прочетете още  

Миглена Василева

Началник на отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване"

Ръководител на екипите за обхват в община Роман

Прочетете още  

Мария Димитрова

Старши експерт по организация на средното образование

Ръководител на екипите за обхват в община Мизия

Прочетете още  

Таня Борисова

Старши експерт по предучилищно образование

Ръководител на екипи за обхват в община Враца

Прочетете още  

Цветелина Цветкова

Старши експерт за обучението в начален етап

Ръководител на екипите за обхват в община Хайредин

Прочетете още  

Соня Дамянова

Старши експерт по български език и литература

Ръководител на екипи за обхват в община Бяла Слатина

Прочетете още  

Росенка Кабатлийска

Старши експерт по чужд език и по майчин език

Ръководител на екипи за обхват в община Бяла Слатина

Прочетете още  

Цветелина Гергова

Старши експерт по математика

Ръководител на екипите за обхват в община Криводол

Прочетете още  

Цветелина Ценова-Костадинова

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

Ръководител на екипите за обхват в община Мездра

Прочетете още  

Ани Георгиева

Старши експерт по природни науки и екология

Ръководител на екипи за обхват в община Враца

Прочетете още  

Ивка Йолова-Гиздина

Старши експерт по приобщаващо образование

Ръководител на екипите за обхват в община Козлодуй

Прочетете още  

инж. Петя Личева

Старши експерт по професионално образование и обучение

Ръководител на екипите за обхват в община Борован

Прочетете още  

  • Враца, България
  • ПК 3000, ул. "Софроний Врачански" №6