Ден на розовата фланелка в СУ "Христо Ботев" гр. Оряхово, 2022 година

На 23.02.2022 г. Средно училище “Христо Ботев”- гр. Оряхово отбеляза Деня за борба с тормоза в училище, познат също като  "Ден на розовата фланелка" под наслов : „Заедно!“

Традиция, която ни прави съпричастни към всички, подложени на тормоз и насилие. Учи ни да бъдем добри приятели, непримирими с лошото, толерантни, усмихнати и подкрепящи по-слабите. Петокласници и шестокласници, както и техните учители, се облякоха в розови фланелки и се включиха в инициативата, като организираха флашмоб с танци в ритъма на  „Jerusalema“.

Събитието се проведе съвместно с представители на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни - Оряхово.

Бяха раздадени тетрадки, химикалки и розови балони с надпис: „Училище без насилие!”.     

A ето и как отбелязахме „Денят на розовата фланелка“!