Дистанционното обучение в средно училище "Св. св. Кирил и Методий" с. Бутан, общ. Козлодуй

СУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Бутан, общ. Козлодуй е средищно, с професионални паралелки в гимназиален етап, насочени в областта на селското стопанство. В училището се обучават 320 ученици в дневна форма на обучение. Сформирани са  7 групи за целодневна организация на учебния процес. Всички ученици от групите за целодневна организация се хранят безплатно в собствен училищен стол. Основната сграда на училището е с обновена и ремонтирана материална база – два физкултурни салона, библиотека, училищно кино, нов кабинет по природни науки, спортна стая. Училището разполага с учебно тренировъчна база, в която се провеждат часовете по учебна, производствена практика и кормилна практика. Имаме сплотен педагогически екип, като основният възрастов диапазон е 22 до 47 години. Това са хора с нови идеи, с други виждания, с иноваторски подходи, целящи да изградят практически умения у учениците. Учениците ни са от семейства с нисък социален статус, от рискови групи, застрашени от отпадане. Нашите усилия са насочени към модерни подходи, за да успеем да ги задържим и да намалим процента на отпадащите от системата. Затова са назначени 4 образователни медиатори и 1 помощник на учителя.

В началото на дистанционното обучение всички бяхме стресирани. Това беше голямо предизвикателство. Стартирахме със създадени групи в messenger и алтернативно обучение. На малко по–късен етап започнахме  работа в shkolo.bg. Учениците на алтернативно обучение в самото начало бяха 87. В края на учебната година те бяха 34 на брой. Основните трудности, с които се сблъскахме бяха:

  • Наличие на един телефон или компютър, а децата са няколко и по-малките изчакват и се включват по-късно.
  • Слаб родителски контрол.
  • Ограничен интернет.

По време на дистанционното обучение медиаторите, помощник на учителя и педагогическият съветник бяха на първа линия - разпечатваха, разнасяха и прибираха материалите за алтернативно обучение на учениците. За да се включат максимум брой ученици онлайн, закупихме  карти за интернет, заплатихме сметки за интернет към доставчика, колеги дариха телефони на свои ученици, получихме дарение компютър за ученик.

 Благодарение на дистанционното обучение се промени гледната точка на родителите към образователния процес и към учителя, като градивна част на детското израстване.