Кауза за учениците - благотворителност по време на пандемия в Основно училище "Христо Ботев" с. Остров, общ. Оряхово

В трудни моменти подадената ръка, предложената помощ и съпричастността са съществени компоненти за постигането на желан резултат – а именно – осигуряване на възможност за всеки ученик да бъде поставен в равни условия с останалите, в хода на реализираното обучение в електронна среда, необходимостта от което бе наложена предвид превантивните мерки за ограничаване разпространението на Коронавирус COVID-19 в страната.

Малко след като училищата затвориха врати и ученици, и учители трябваше да останат вкъщи, за да продължат обучението по един нов за всички начин – в електронна среда, стана ясно, че има семейства, които не могат да осигурят сами дигитални устройства и интернет свързаност за своите деца. Това доведе до необходимостта от прилагането на различни подходи за преподаване, включително включването на роднини на ученици, чрез чиито телефони да бъде реализирана комуникацията и оптимално за условията, пред които бе изправено Министерството на образованието и науката, да се обезпечи непрекъсваемостта на образователния процес.

Месец след стартирането на дистанционното обучение, според възможностите на училищния делегиран бюджет и с финансовата подкрепа на училищното настоятелство, Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров закупи и предостави на ученици 27 таблета и 27 карти за осигуряване на интернет свързаност, като за целта бе сключен договор за заплащане на съответните такси за мобилен интернет от страна на образователната институция. Предвид социалния статус на немалка част от обучаемите в училището, предоставените устройства не бяха достатъчно на брой, за да се осигури възможността на всеки ученик да разполага със собствено устройство. В хода на работата поетапно започна осъществяването и на дейности за целодневна организация на учебния ден, като учители в групи за ЦОУД подкрепяха учителите в начален етап.

Амбициран от необходимостта, пред която е изправено училището, един от педагогическите специалисти решава да подеме своя собствена кампания за дарения, чиято цел е намирането на дигитални устройства за подпомагане на обучението. В рамките на няколко прекарани в издирване на дарители вечери, се появява и първият резултат – дарен лаптоп от роднина на учителя. След малкия успех, постигнат за кратко време, издирването продължава, като ежедневно се разширява кръгът на запитаните познати, в търсенето на непотребни устройства, лежащи в нечий шкаф, които биха били възможността на ученик да участва пълноценно в електронното обучение. Резултатът не закъснява. Попадайки на един от двамата организатори на националната кампания „Капачки за бъдеще“ (дарила множество медицинска апаратура на болници в цялата страна) – г-жа Мартина Йорданова, педагогическият специалист намира съмишленик, не по-малко запалил се по идеята. Същата вечер стартира нова национална кампания „Дарения за ученици“, с основна цел осигуряването на дигитални устройства за обезпечаване нуждите на учениците от качествено образование и пълноценна социализация, чрез осигуряване на равни условия за участие в дистанционното обучение. След успешна реклама и бързо разпространение на информацията чрез социалните мрежи и с помощта на информационната емисия на „BTV Медиа Груп“, излъчила репортаж за кампанията, в Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров пристигат пет лаптопа и четири рутера, а вдъхновен от постигнатото, педагогическият специалист успява да намери още един лаптоп и два таблета – от приятели, а също така и да договори преференциални условия с интернет доставчика NetSurf, за осигуряване на интернет в къщите на ученици, в които са разпределени получените чрез даренията устройства.

Същият, както и двама негови колеги подписват договорите със специални условия и такси, които заплащат. В акцията се присъединяват и останалите учители, дарявайки собствени средства, като по този начин осигуряват възможност на няколко ученици от многодетни семейства да посещават онлайн часовете.

Удовлетворението от постигнатото дава сили на екипа на Основно училище „Христо Ботев“ с. Остров и нестихващ ентусиазъм за работа в името на всяко дете, без значение от възникващите трудности, които с общи усилия могат да бъдат преодолявани.

РЕПОРТАЖ НА БТВ:

https://btvnovinite.bg/bulgaria/kauza-za-uchenicite.html?fbclid=IwAR0rXM2d1ci1ogsrWUTwbr33qsgORipr20Mp_fD2wxsbQXQhHFApPvR0TqA