Лорета Колева

Началник на Регионално управление на образованието - Враца

Координатор и ръководител на екипите за обхват в област Враца

Прочетете още  

Гергана Василева

Началник на отдел "Организационно - методическа дейност и контрол"

Ръководител на екипите за обхват в община Оряхово

Прочетете още  

Миглена Василева

Началник на отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване"

Ръководител на екипите за обхват в община Роман

Прочетете още  

Мария Димитрова

Старши експерт по организация на средното образование

Ръководител на екипите за обхват в община Мизия

Прочетете още  

Таня Борисова

Старши експерт по предучилищно образование

Ръководител на екипи за обхват в община Враца

Прочетете още  

Цветелина Цветкова

Старши експерт за обучението в начален етап

Ръководител на екипите за обхват в община Хайредин

Прочетете още  

Соня Дамянова

Старши експерт по български език и литература

Ръководител на екипи за обхват в община Бяла Слатина

Прочетете още  

Росенка Кабатлийска

Старши експерт по чужд език и по майчин език

Ръководител на екипи за обхват в община Бяла Слатина

Прочетете още  

Цветелина Гергова

Старши експерт по математика

Ръководител на екипите за обхват в община Криводол

Прочетете още  

Цветелина Ценова-Костадинова

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

Ръководител на екипите за обхват в община Мездра

Прочетете още  

Ани Георгиева

Старши експерт по природни науки и екология

Ръководител на екипи за обхват в община Враца

Прочетете още  

Ивка Йолова-Гиздина

Старши експерт по приобщаващо образование

Ръководител на екипите за обхват в община Козлодуй

Прочетете още  

инж. Петя Личева

Старши експерт по професионално образование и обучение

Ръководител на екипите за обхват в община Борован

Прочетете още