Ани Георгиева
Старши експерт по природни науки и екология

Ръководител на екипи за обхват в община Враца

e-mail: ani.georgieva@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385008