Гергана Василева
Началник на отдел "Организационно - методическа дейност и контрол"

Ръководител на екипите за обхват в община Оряхово

e-mail: gergana.i.vasileva@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385012