Миглена Василева
Началник на отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване"

Ръководител на екипите за обхват в община Роман

e-mail: miglena.vasileva@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385014