Соня Дамянова
Старши експерт по български език и литература

Ръководител на екипи за обхват в община Бяла Слатина

e-mail: sonya.damyanova@ruo.mon.bg 

Телефон: 0894385003