Цветелина Гергова
Старши експерт по математика

Ръководител на екипите за обхват в община Криводол

e-mail: tsvetelina.gergova@ruo.mon.bg

Телефон: 0894385002