Цветелина Цветкова
Старши експерт за обучението в начален етап

Ръководител на екипите за обхват в община Хайредин

e-mail: tsvetelina.tsvetkova@ruo.mon.bg 

Телефон: 0894385017