Цветелина Ценова-Костадинова
Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия

Ръководител на екипите за обхват в община Мездра

e-mail: tsvetelina.tsenova-kostadinova@ruo.mon.bg 

Телефон: 0894385019