В този уебсайт ще намерите добри практики от област Враца, утвърждаващи значимостта на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от образователните институции на регионално ниво, приложени в периода на обучението от разстояние в електронна среда, необходимостта от което бе наложена поради въведено извънредно положение в страната, свързано с превантивни мерки за разпространението на COVID-19.
Налични са полезни ресурси, които могат да бъдат приложими в различни ситуации, според възникнали необходимости и планирани цели.
Идеята image