Презентация: Добри практики за работа по механизма - Основно училище "Васил Левски" , с. Ракево.pptx 

Презентация: Работещи практики по обхващането, включването, задържането и предотвратяването на отпадането от образователната система на деца и ученици в училищна възраст - Средно училище "Васил Воденичарски", с. Хайредин.ppt 

Презентация: "Дете в риск" - екип Враца.pptx

Презентация: Мерки за обхват и задържане на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст - Начално училище "Васил Левски", гр. Козлодуй.pptx 

Презентация: Добри практики за обхват на децата - Детска градина "Първи юни", с. Бутан.pptx 

Презентация:  Всички деца на училище - отговорност, дейности, успехи - Основно училище "Христо Ботев", с. Гложене.pptx

Презентация:  На гости у ... - Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Бутан.pptx  

Презентация:  Добри практики по Механизма - Начално училище "Петко Рачов Славейков", гр. Роман.ppt

Презентация:  Основно училище "Васил Левски", гр. Враца - добри практики за реализиране на Механизма за обхват.pptx

Презентация: Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Криводол - добри практики за обхват и задържане на учениците.ppt     

Презентация: Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", с. Селановци - дистанционното обучение в мултикултурна среда.pptx  

Файл: Наръчник против скука – възможности ONline и OFFline, Елиан Монов, Средно училище "Христо Ботев", гр. Козлодуй.pdf